003 Trang Trí Theo Chủ Đề Doremon

* 4 Trụ bóng Doremon giá: 1.000.000 đồng

* 15 bong bay HELI giá: 450.000 đồng

=> Tổng chi phí 1.450.000 đồng - 100.000 đồng ( giảm giá trọn gói ~5%) = Còn lại 1.350.000 đồng

1
Bạn cần hỗ trợ?