001 Trang Trí Theo Chủ Đề Doremon

PHƯƠNG ÁN 1:

* 2 bong bóng trang trí hình Doremon giá: 1.000.000 đồng

* Trang trí bàn tiệc đơn giản giá: 1.000.000 đồng (như hình mẩu)

=> Tổng chi phí 2.000.000 đồng - 100.000 đồng (giảm giá trọn gói ~5%) = Phải thanh toán 1.900.000 đồng

 

 

PHƯƠNG ÁN 2:

* 2 bong bóng trang trí hình Doremon giá: 1.000.000 đồng

* Trang trí bàn tiệc chủ đề Doremon giá: 1.500.000

=> Tổng chi phí 2.500.000 đồng - 150.000 đồng (giảm giá trọn gói ~5%) = Phải thanh toán 2.350.000 đồng

1
Bạn cần hỗ trợ?