CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐẦU TƯ VIỆT

Cho thuê, cung cấp trang thiết bị Tổ chức sự kiện — Setup trọn gói hạng mục thiết bị cho một sự kiện.

Cho thuê Âm thanh với nhiều gói show phù hợp cho mọi nhu cầu của quý khách cần tổ chức: 

1
Bạn cần hỗ trợ?