014 Trang Trí Bóng JumBo

GÓI TRANG TRÍ BÓNG JUMBO GỒM:

- Hai Trái Jumbo 900.000 đồng 

- 20 Bóng Bay heli 500.000 đồng

=> Tổng chi phí 1.400.000 đồng - giảm 100.000 đồng khi làm trọn gói =  1.300.000 đồng

1
Bạn cần hỗ trợ?