007 Trang Trí Bóng JumBo

Bóng lơn (jumbo) đa dang đủ màu sắc nhé khách yêu

  • 1 Bóng lớn 500.000 đồng
  • Chữ: Happy Birthday + số tuổi 400.000 đồng
  • BÓNG BAY 30 Bóng 600.000

=> Tổng chi phí 1.500.000 đồng - giảm 100.000 đồng khi làm trọn gói =  1.400.000 đồng

1
Bạn cần hỗ trợ?