006 Trang Trí Bóng JumBo
GÓI TRANG TRÍ BÓNG JUMBO GỒM:
  • 2 bóng jumbo giá 900.000 đồng
  • Rèm giá 300.000 đồng
  • Bóng bay 30 bóng 1.000.000 (tùy theo số lượng )

  => Tổng chi phí 2.200.000 đồng - giảm 100.000 đồng khi làm trọn gói =  2.100.000 đồng

1
Bạn cần hỗ trợ?