023 Trang Trí Bàn Gallery

- phông backdrop voan đèn + bảng tên + bóng: 2.300.000đ

- trang trí bàn gallery: 1.500.000đ

- 4 trụ bong bóng xung quanh: 300.000đ

- trang trí 1 bóng jumbo: 500.000đ

=> Tổng: 4.600.000 đồng - 250.000đ (~5% giảm trọn gói) = Còn lại 4.350.000 đồng

1
Bạn cần hỗ trợ?